russian_qaraim (russian_qaraim) wrote,
russian_qaraim
russian_qaraim

מכתב גלוי למשה פירוז

שלום לך משה, הריני כותב אליך לא כמלומד קראי אל מלומד אחר ,אלא כקראי אל קראי, כאח אל אחיו
,כבן דת משה וישראל לרעהו.

לפני כ7-6 שנים נפגשנו
בארץ לראשונה ושוחחנו כמה וכמה פעמים,ישבנו בספריה עם הספרים של חכמי הקראים מן העבר הרחוק ועם הספרים על הקראים שנכתבו על-ידי החוקרים בני זמננו .
הרושם שקיבלתי
עליך מהשחות האלה היה טוב ביותר .
נדמה היה לי שאתה מיצג את הדור החדש של בני מקרא-לא זה הדור של המלומדים והחכמים שנולד במצרים ועלה לארץ - אלא הדור החדש של מלומדים שקם כבר בארץ הקודש הריהי ארץ ישראל שהוא פתוח יותר מקודמו לכל הרעיונות החדשים.
אתה שאלת אותי אז שאלות רבות בנושאים רבים ובמיוחד על כל מה שנוגע לסוגיות רבות שקשורות לכל הנוגע  לקראי מזרח אירופה.
בעיניך ,כמו בעיני רבים מילידי הארץ ,היה קשה להבין את קראי מזרח אירופה ואת השאלה הכואבת לכולכם-,,המצרים,, -שאיך זה יתכן שקראי מזרח אירופה אין קוראים לעצמם יהודים קראים אלא בני מקרא הקראים או פשוט קראים, ולא מזהים את עצמם  ברוסיה (ובמידה רבה גם בטורקיה) עם היהודים, ו
באופן רשמי לפחות ממאה ה-19 אין להם שום קשר להיהדות אורטודוקסית וליהודים בכלל.
ניסיתי במיטב יכולתי להסביר לך שברוסיה היה מאז ומתמיד מונח "יהודי" מילה נרדפת לפרושים בני דת התלמוד ושהחל מאברהם פירקוביץ' והלאה בני מקרא הקראים עשו את מיטב יכולתם על מנת להתרחק-ברוח ספר ברית דמשק וספרי החכמים הקדמונים מהתקופה המו'עתזילית של דת בני מקרא- מהיהודים התלמודיים שעזבו את דרך היושר והאמת מבחינה דתית.  אכן הקראים ברוסיה בקשו להחזיר עטרה ליושנה ולשמור על דת המקרא הטהורה ומניגוד לטורקיה ומצרים לא רצו להתערבב עם התלמודיים לא בעסקים ולא בנישואין .
אפילו פרופ' דן שפירא -שקשה לחשוב עליו שהוא אוהד הקראים-,
טוען שהמניע של פירקוביץ' ואנשיו סביבו -להתרחק מהיהודים הרבניים היה מניע דתי טהור.
ב1863 קולם של בני מקרא ברוסיה שרצו מבחינה דתית להתרחק כמה שאפשר מהיהודים הרבניים, סוף-סוף נשמע על ידי השמים ועל ידי ממשלת הקיסר הרוסי ובני מקרא קיבלו את גורלם לידם-מאז הם קיבלו אישור
מהקיסר לנהל את חייהם הדתיים על ידי 2 מועצות דתיות נפרדות - אחת ,גדולה יותר בגוזלווא שבקרים, והשניה-הקטנה יותר בטרוקי שבליטא -פולין. הם גם קיבלו כל הזכויות האזרחיות שהרבניים יכלו רק לחלום על כך.
באיסטנבול,בקהיר ובהליץ-לוצקא ובעירק היו חכמים משלהם שלא היו קשורים לשתי מועצות הללו שברוסיה.
אך כל זה היה בלתי אפשרי בלי גדול חוקרי הקדמוניות של קראי רוסיה הריהו אב''ן רשף -אברהם פירקוביץ. הוא אסף בגניזות רבות של קרים,קווקז טורקיה והמזרח התכון כ-17000 כתבי היד הקראיים והרבניים (אשר היום נאספו בספריה לאומית ברוסיה) וגם מצבות רבות בבתי קברות.
מכל חומר זה עולה שאם בני מקרא מעירק ומצרים הם ממוצא מזרח תכוני טהור הרי המוצא של קראי רוסיה היא מורכבת יותר. לפי המחקרים שלו ושל כל החכמים והמלומדים הרוסים אחריו - כולל טוביה בבוויץ' ושמעון שישמן, קבוצה של כהנים ולויים שלא מבית יהודה אם כי מבית יוסף דהיינו משומרון נלקחו שבי לפני כ-2706 שנה והוגלו ראשונה לאשור,מאשור לפרס,מפרס לקווקז ומקווקז לקרים - על כך יש כמה חבורים של חכמנו אברהם-
"אבני זכרון" ו"רשימת נוסח מג'ליס" ו"מסע ומריבה" ועוד. היו רבים מהגוים שהצטרפו לקבוצה זאת בדרכם לקרים ובקרים עצמה - בתחילה - נשים מקומיות שהתחתנו איתם אך גם מאוחר יותר גברים מהכוזרים ושבטים טורקיים אחרים,מיוונים,מהשבטים הסלבים הרוסיים ומהפרסים-הטטים.
כל זה נכון אם אנו רואים את המצבות הקדומות אשר תיאר פירקוביץ ב"אבני זכרון" שלו  - כל שמות גברים הם השמות השמיים מהמקרא כאשר שמות של נשים הם שמות לועזיות ובעיקר ממוצא טורקי-טטרי מה שגם עולה חלקית ממחקר הד'נ'א.
זאת אומרת שלא היה קשר לקראי מזרח אירופה לבית יהודה -ליהודים- אם כי לממלכת ישראל הצפונית - לשבטיה וכהניה- כאשר גם צרפו אליהם מאומות העולם - ולרוב ובראשונה את הטורקים ואף קיבלו את שפתם ואת אורח חייהם בקווקז וקרים. מסמכים רשמיים ועתונות של הקראים ברוסיה טוענים שהם ממוצא בני ישראל אך לא יהודים ושעברית היא לשון הקודש שלהם כאשר טורקית-טטרית זו שפת אמם. הם הגדירו את עצמם כטורקים-טטרים בני דת משה וישראל.
אולי זו הסיבה שהעדה שמנתה כ-13000-12000 איש בקרים בתחילת המאה ה-20 בראשותו של החכם ש' פמפולוב היו מוכנים לקבל כ-30000 קראים ממוצא סלבי-רוסי שהיו בני דת משה וישראל גם כן והוגלו על-ידי ממשלת הקיסר לקווקז כי הם עזבו את הנצרות. הגדרה עצמית של הקראים ברוסיה אכן לפני זמן של הקומוניסטים היתה דתית גרידה ולא לאומנית.רק לאחר 1917 כאשר הקומוניסטים עלו לשלטון הם אסרו את כל הדתות מה עוד שאחרון חכמי רוסיה ש.שפשאל טרם גם הוא לתהליך החילון בקרב הקראים של רוסיה. אך נושא של שפשאל שגרם לחילון אך יחד עם זאת שמר את בני עדתו מאושוויץ וגולג - הוא נושא בפני עצמו.
יותר מזה - יש כמה עדויות שנוסח התורה שלקחו איתם לגלות קרים אותה קבוצה של כהנים-לויים היה בהתחלה נוסח דומה לנוסח שומרון. והוכחה נוספת לכך בזה שהם לא היו מבית יהודה בכך שמבקרים יהודיים שביקרו באזור מגורם כתבו עליהם שיש להם דת ישראל אך הם לא יהודים ושהם אף מעולם לא שמעו על התלמוד כלל וכלל.
רק מגעים מאוחרים יותר עם בית ענן (שהיה ללא ספק מבית יהודה ולא מבית יוסף) הביא לכך שבסוף בני קרים שתמיד כתבו על קבריהם -כך וכך שנה לגלותנו משומרון- הם לבסוף קיבלו כבר בקרים את נוסח המסורה  ועזבו אחרי המאה ה-10 את נוסח תורה נוסח שומרון לטובת המסורה -אך לפי כמה עדויות קיבלו את הגירסה המקוצרת של תנ''ך - מתורה עד תהלים -כספרי הקדש שלהם ורק מאוחר יותר את כל התנ''ך כולו שאנו מכירים היום).

אז, כאשר סיפרתי והראיתי לך את כל זה - למרות שזה היה מנוגד למה שידעת על כל נושא זה מקודם -שמעת ולמדת -אז אתה עדיין לא היית סתום ללמוד דברים חדשים,אחי משה.

אך הדברים השתנו מאז שקיבלת מהמועצה את  התואר של הרב. בעצם אתה השתנית כבן אדם באופן אישי עד מאד.

לפני כ-4 שנים או 5 שנים (קיבלת בכל מקרה
כבר את את תואר הרב) כשביקרתי בישראל הייתי אמור לשאת את דבריי בפני מועצת החכמים על מצב הקראים בגולת אירופה אך אתה מנעת את זה ממני.
אתה ומר נחמיה גורדון מצאו באינטרנט את המידע עלי שזיעזע אתכם. אך למרות שהיה מן הראוי לבקש לברר איתי את הענין,החלטת להמליץ לרב הראשי לבטל את הפגישה בכלל בלי שאפילו ניסית לשוחח אתי.
כל הענין הדהים גם אותי.
מישהו מאינטרנט כתב עלי הרבה פנטזיות שלו ובין היתר -שאני בתור קראי תומך בנישואים של הומויים ושכאילו מבחינה מקראית אני טוען שזה בסדר.
אתה ומר נחמיה האמנתם לזה בקלות רבה כאילו שאף פעם לא ישבנו ולא שוחחנו,כאילו שלא הכרנו אחד את השני. מיהרתם להגיע למסכנה ולשפוט אותי.
כאשר אני דווקא אז
כבר היתי עסוק בכתיבה של הספר - שיוצא לאור בגרמניה זה עתה -בו אני טוען שהומוסקסואליות ומעשה סדום הם לא מחלה ולא משיכה טבעית אלה בחירה חופשית וסטיה מהמקרא של בן אדם שמחפש תענוגים ולכן שגויה מבחינה דתית ומקראית. אני כבר אפילו מתכונן לתגובות הזעם של הקהילה ההומוסקסואלית שטוענים הפוך ושדווקא זו נטיה טבעית.      
אך כשמצאתי ושלחתי אליכם את המכתב של אותו בן אדם שטען עלי דבר מוזר ומשונה שכזה - מר נחמיה גורדון ביקש ממני סליחה ואמר שהיה צריך לברר את מידע שכזה קודם שהאשים אותי בתמיכה בחטאים מבחינה מקראית.
אך אתה,אחי משה, אף פעם לא ביקשת סליחה למרות כל ההסברים שלי.

ומה היה במכתב ששינה את דעתו עלי של ידידנו נחמיה?
אותו בן אדם  - דניאל דלי שמו- שפרסם שקרים עלי אז,כתב את המכתב בו הוא מתוודה שהובחנה אצלו סקיזופריניה - מחלה פסיכיאטרית קשה .
כאשר אדון נחמיה קרא את המכתב הוא הבין שטעה לגביי וביקש ממני סליחה וסלחתי כדברו מכל הלב.
אתה קראת את אותו המכתב והבנת שהאשמות האלה הם האשמות שוא - אך לא ביקשת סליחה.
כנראה אתה חושב שזה לא מן הראוי לבקש סליחה מאחיך.הרי קבלת
כבר  את התואר ובעיניך כנראה זה לא מן הראוי!
לא צריך יותר לחשוב על מעשיך ולבקש סליחה מאדם אחר כאשר טעית בגלל תוארך הדתי?

אין זה מן הראוי להסביר עוד הפעם -מי יודע כמה- את הסיבות למה אני וקבוצת העמיתים הצעירים שלי מהדור החדש של בני מקרא באירופה התחלנו את הפעילות הלימודית שלנו באירופה בצורה של אקדמיה רוחנית.
מצב הקראים באירופה היום- אחרי זוועות של מלחמת העולם הראשונה והשניה ושנות הקומוניזם ברוסיה ופולין הוא מבחינה רוחנית קשה ביותר וכל זה הסברנו לא רק במכתבים הקודמים שלנו,שחות עם מנהיגי העדה ב2006 בארץ אך גם
במשך שעות רבות לרב משה יוסף,מר נריה הרואה וחכם אברהם כפלי כאשר הם היו בפראג ב 2009.

אתה לא מצאת אז זמן או יכולת או רצון לבוא עם המשלחת הזו לפראג.
אך מצאת זמן אמצעים ואפשרות להיפגש עם ליבור "ניסים" וולקו מאוחר יותר.
אך לא מצאת לנכון להיפגש איתי ועם חכם עזרא שהרי שנינו הינו אותו היום בפראג. לא ניסית אפילו להזמין אותנו לדיון.

אנחנו כולנו יודעם מה זה משפט שלמה.הרי משפט שלמה מבוסס על חוכמה ועל זה שבן אדם ובמיחד בן אדם שהוא מלומד מבסס את שיפוטו על כל ענין על מידע ראשוני ועל חקירה עמוקה. ואם מישהו אומר לך משהו -אתה צריך לבדוק את הדברים.

אתה תהיה מופתע לשמוע, אחי משה, שאתה עושה אותה הטועות פעם שניה.
אני ניסיתי להסביר לך ולקראים אחרים בישראל פעמים רבות שכל הטענות של ליבור ניסים וולקו נגדנו הן שגויות ובהרבה מקרים שקריות. בהתחלה הוא היה חלק מאיתנו אך הוא בגד בנו ומסר לכם הרבה מידע פנימי עלינו.
הוא עירבב את האמת והשקרים ביחד. למה הדבר דומה?
אם לוקחים את התבשיל עם המרכיבים הטהורים ומוסיפים לתוך הסיר חצי מרכיבים שעשוים מחזיר - לא נוכל לאכול את זה. זה לא טהור אפילו אם חצי מרכיבים הם טהורים.
אכלתם את השקרים שלו כמו תשביל שכזה בו אמת בעורבב עם שקרים!והרי הזהרנו אתכם פעמים רבות!
כל הזמן שליבור רק תקף אותנו ביקשנו ממנו להפסיק את זה. אך הוא חצה את כל הגבולות כאשר הוא התחיל להשתמש בשמות בדויים בינטרנט, בפייסבוק בנסינו להשיג כמה שיותר מידע עלי ועל ממשפחה וחברים שלי.
זה נקרא ריגול.או זה נקרא שיגעון.
אתה ביססת כל ההחלטות שלך ולחצת על האחרים בדבר העליה לארץ של אחד מחברנו בהתבססך על המידע השגוי פרי דימיונו של אותו ליבור - את התבשיל הטמא שלו,כתבת מכתב לחכם עזרא ובמקום לשלוח אותו אליו שלחת אותו קודם כל לליבור שהוא פירסם אותו בכל העולם.אף פעם לא שמעת על פרטיות? אם זה מעשה של הרב?
בכך הרעת לנו -ליחידים מקראי אירופה שרוצים להחזיר חיים דתיים לאירופה.
אך ביססת לך גם הפעם על המידע השגוי.

זה עכשו היגיע הזמן שתדע,אחי משה,שבדומה לאותו דניאל דלי עליו כתבתי למעלה, ליבור ניסים וולקו הוא בן אדם מעורער בנפשו,חולה רוח שיש לו מחלה פסיכיאטרית קשה - תסמונת אספרגר.הוא התווהדה ככך בכתב אלינו. הזהרנו אותו הרבה פעמים שיפסיק להפיץ את המידע השגוי עלינו ואת השקרים החולניים שלו. ביקשנו מכם שתעצרו את גל השקרים עלינו שהוא מפיץ.במקום לעצור את גל השקרים אתה ומר נריה הרואה רק עודתתם אותו!
הוא לא הפסיק,אתם לא אמרתם לו לעצור-להפך. אך אנו לא נסבול יותר את השקרים האלה.
אנו מפרסמים באופן פומבי כעין בררה את זה הדבר שליבור חולה רוח ומעורער בנפשו.
שיהיה ידוע לך שאנשים עם תסמונת משיש לליבור אפילו כאשר הם רוצחים את מישהו הם בדרך כלל לא אחראים על מעשיהם כי זו מחלה רצינית ביותר.הוא בן אדם חולה רוח ואתה השתמשת בו באופן ציני ברצונך לטרפד את המעמצים שלנו להחיות את חיי הדת של בני מקרא באירופה.אומרים ביידיש - שאתה לא מענטש-אכלת אותה - אחי משה.


אולי הפעם אתה יכול להתבייש באמת .אחי משה, שבפעם שניה אתה בחרת לשמוע שקרים של חולה רוח על החברים הקראים שלך שכול רצונם היה להחיות את חיי דת בני מקרא באירופה.ואתה זה שיכולת לעזור לנו -פחדת מהידע שלנו?  או חשבת שאנו יכולים להזיק לאוניברסיטה שלך שאתה אחד המנהלים? או זה היה מר מאיר רכבי שעד כה נהנה ממונופוליה להיות חכם על דעת עצמו ביארופה אך אף פעם לא ניסה לדבר עם הקראים במזרח אירופה ושהבין עם זה שקמנו לחיים לאין לו יותר בלעדיות בתור חכם קראי באירופה? אך אנו אף פעם לא ניסינו לקחת את תלמידים שלכם מכם. נכון,אחד מאיתנו תקף את כמה דברים במוסד הלמודי שלך אך אם ניסית פעם לדבר איתי על כך? לא ולא! אתה יותר מדי גאה בשלביל זה.
לכם דרך משלכם ולנו דרך משלנו בתכניות למודיות ואין אנו מתחרים. אנחנו יודעים שפות של אירופה ואת הפסיכולוגיה של האנשים פה ויכולים לעשות מה שאוניברסיטה בארצות הברית לא יכולה לעשות- מה שאתם לא יכולים לעשות. אז למה אתה עושה הכל על מנת להפריע לנו במקום לעזור ולשתף הפעולה?

תלמד על הנושא של תסמונת אספרגר של ליבור וולקו ועד כמה אנשים אלה לא מסוגלים להבדיל בין פנטזיה החולנית שלהם למציאות- ואולי אז תבין שהפעם עליך ועל חבריך באמת לבקש סליחה מאיתנו -אם אתה רוצה שאנשים ימשיכו לקראו לך רב.

כי אם כי לא תעשה כך - אתה תבייש את התואר המכובד.

תקרא בעצמך איך חברך ובן בריתך ליבור מתוודה על כך שהוא סובל מתסמונת אספרגר  -וזה הטיב של המסקנות שלך,אחי משה, ואלה החברים שאתה מעדיף על פננו!

לאור כל הדברים הנ''ל אין למועצת החכמים בררה אלא לעין מחדש בכל הנוגע ליחסיכם עם בני מקרא הקראים באירופה בכלל ועם המועצה המרכזית שלנו בפרט ולהבין סוף-סוף שלא על פי תורה ולא על פי תולדות הקראים גוף החכמים אחד יכול להכתיב  לגוף החכמים האחר מה על השני לעשות במה להאמין ומה היא ההלכה למעשה של קבוצת הקראים האחרת.
בדומה שלא כל הנוצרים הם תחת האפיפיור של רומא ולא כל המושלמים תחת פקודו של מלך סעודיה גם זה נכון לגבי הקראים - כל מדינה או חבל ארץ - והמועצה משלה.
רק היחסים המבוססים על הכבוד הדו-צדדי וקבלת העובדה שאנחנו ראשית כל בני מקרא לפי דת משה וישראל ותמיד הינו באירופה ככה ולאו דווקא יהודים על פי המוצא - יביא לשיכום היחסים בין שני הפלגים של הקראים שכל הפלוג ארע לאחר מותו של טוביה בבוויץ' שהיה מוכר כחכם על ידי שני הצדדים.

בתקוה על כך שתעשה חשבון נפש,אחיך גרשום

ואלה מלים של ליבור על עצמו-

---------- Forwarded message ----------
From: Libor Nissim Valko <nissim1973@gmail.com>
Date: 2010/4/12
Subject: Re: Another site
To: k. <adresremovedduetoprivacy@gmail.com>
Cc: abba Gershom <abba.gershom@gmail.com>, H. <adresremovedduetoprivacy@googlemail.com>

I have asperger from my mother side.

I am not unfriendly to to this guy, I am unfriendly to his unreasonable claimings. I dont like his mystifications.

As you know I am enemy of khazarian theory, this theory is for me only fairy tail, which is easy to refutate.

My father passed me: Never disclose your origin, or whole family will have troubles!

 

I am not fastidious, for me is useful each correct information. I prefere correct information from a book, rather than incorrect information by a forefather.

The best source is for me Tanakh, and the best analytical tool is for me my brain.

I guess even this guy has Tanakh, in my opinion is better to read Bible rather than invent new religion.

 

 

2010/4/12 the name of this participant removed due to the privacy matters <adres removed due to privacy>

We are definitely in the same clan then, and perhaps the Asperger characteristics will be part of that too..

.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments